Akcja "Znicz 2019" - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Akcja "Znicz 2019"

Data publikacji 29.10.2019

Wkrótce 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, w tym czasie należy się spodziewać zwiększonego ruchu w rejonie cmentarzy. Taki stan rzeczy w połączeniu z wcześniej zapadającym zmrokiem i niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi powodują wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach. Policjanci apelują o szczególną rozwagę.

 
W tym roku akcja „Znicz 2019" rozpocznie się 31 października i potrwa do 3 listopada. Policjanci w tym okresie będą pełnić służbę w rejonach cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.  Mundurowi przede wszystkim będą  kierować ruchem drogowym, a także wskazywać na pobliskie parkingi oraz ułatwiać bezpieczny powrót do domu. Jak co roku zachęcamy do skorzystania z komunikacji publicznej, jeśli zaś będziemy musieli dojechać w rejon nekropolii własnym transportem zapoznajmy się ze zmianami w organizacji ruchu obowiązującymi w tym okresie.
 
W trakcie trwania działań policjanci będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości, stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, właściwe używanie świateł, stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych oraz przede wszystkim na stan trzeźwości kierujących. 
 
Policjanci apelują o parkowanie pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych i zwracanie szczególnej uwagi na pieszych.
 
 
W związku ze Świętem Zmarłych zmiany w organizacji ruchu przy toruńskich cmentarzach będą obowiązywały od czwartku (31.10) od godziny 15.00 do poniedziałku (4.11) do godziny 10.00.
 
Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192 
 
· zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. 
· ruch kołowy kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, 
· od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony). 
· dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej jezdni ul. Celniczej. 
· przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI.
 
Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137
 
· przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy oznakowanych parkingów). 
· parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł).
· w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2019r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162
 
Cmentarz przy ul. Wybickiego i Żwirki i Wigury 
 
· w rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów będzie możliwe  na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury.
· w rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. 
· na Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.
 
Cmentarz przy ul. Gałczyńskiego 
 
· w rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 01.11.2019 r. od godz. 600 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony).
· parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.
 
Cmentarz przy ul. Antczaka
 
· na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. 
· parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej. 
 
Cmentarz przy ul. Turystycznej
 
· na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingu przy cmentarzu.
 
Cmentarz przy ul. Włocławskiej 
 
· w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach wprowadzamy zakaz zatrzymywania się. 
· parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.
 
Cmentarz ul. Poznańska 146-148 tzw. nowy 
 
· w rejonie cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. 
· parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i parkingu przy cmentarzu.
· do parkowania wyznaczono również drogi w rejonie Toruńskiego Parku Technologicznego  
 
Zmiany Mazowiecka - Celnicza
 
· w dniu 01.11.2019r. na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”. 
 
 
O włączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie Policja.
 
Przypominamy, że wszędzie tam, gdzie na drogach lub skrzyżowaniach funkcjonariusze będą prowadzić ręczną regulację ruchu dawane przez nich sygnały i polecenia  mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi i należy się im bezwzględnie podporządkować.
 
Na zdjęciach przypominamy podstawowe sygnały i komendy wydawane przez policjanta kierującego ruchem.
Autor: Wojciech Chrostowski
Publikacja: Wojciech Chrostowski
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem
 • policjant kierujący ruchem