Niecodzienni goście - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Niecodzienni goście

Data publikacji 31.05.2017

W minionym tygodniu niecodziennymi gośćmi w Komisariacie na toruńskim Śródmieściu była grupa pięciolatków z Przedszkola nr 5 przy ul. Dekerta. Dzieci oprócz przypominania zasad ruchu drogowego zapoznawały się z wybranymi działami policyjnej służby.

W minionym tygodniu (25.05) Komisariat Policji Toruń Śródmieście  odwiedzili niecodzienni goście. Do komisariatu przyszły  5 i 6- latki  z Przedszkola Miejskiego nr 5, im. Juliana Tuwima, mieszczącego się  przy ul. Dekerta w Toruniu. Podczas spotkania dzieci wysłuchały pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  dotyczącej m.in. prewencji osobistej w drodze do i z przedszkola, jak być ostrożnymi w kontaktach z obcymi osobami. Jak się okazało wiedza dzieci,  była  już dość wysokim poziomie a zajęcia stanowiły pewnego rodzaju przypomnienie najbardziej podstawowych zasad. W ramach zapoznawania się z policyjnym kunsztem st. sierż. Agnieszka Murawska przybliżył dzieciom możliwości techniki kryminalistycznej. Nie zabrakło pokazu ujawniania śladów linii papilarnych oraz zwiedzania poszczególnych stanowisk roboczych policjantów, tematów związanych z  ich pracą w różnych wydziałach. Dzieci mogły dowiedzieć się o wyposażeniu radiowozów i co oznaczają  dla mieszkańców sygnały świetlne i dźwiękowe. Takie spotkanie to zawsze znakomita okazja do przyjrzenia się z bliska policyjnemu wyposażeniu używanemu w codziennej służbie. 

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska