"Nasi" najlepszymi policjantami służby kryminalnej w całej Polsce!!! - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

"Nasi" najlepszymi policjantami służby kryminalnej w całej Polsce!!!

Data publikacji 09.06.2017

Kujawsko-pomorscy policjanci zdobyli tytuł najlepszej drużyny służby kryminalnej polskiej Policji roku 2017!!! W skład naszej reprezentacji weszli policjanci służący w komendzie miejskiej w Toruniu i podległych jej komisariatach. W naszym garnizonie jest też najlepszy technik kryminalistyki - sierż. szt. Michał Bożek (z KMP w Toruniu). Gratulujemy i nie ukrywamy, że jesteśmy z Was dumni!!!

Po trwających od miesięcy przygotowaniach nadszedł czas na finał trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”.  Do Piły przyjechali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji. Kujawsko-pomorski garnizon reprezentowała drużyna z KMP w Toruniu, która zajęła pierwsze miejsce podczas eliminacji wojewódzkich.

W trakcie pierwszych dwóch dni trwania finału konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon stołeczny, stoczyło zaciętą walkę w następujących konkurencjach:

- oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,

- sprawdzian umiejętności strzeleckich,

- test wiedzy zawodowej,

- sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus,

- sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W klasyfikacji generalnej tytuł najlepszej drużyny służby kryminalnej polskiej Policji roku 2017, zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy!!! W jej skład weszli:

- kom. Aleksander Meszyński

- podkom. Przemysław Kozak

- st. sierż Łukasz Grzebiński

- sierż. szt. Michał Bożek

Wszyscy służący w garnizonie toruńskim.

Wicemistrzem konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W finale konkursu pośród techników kryminalistyki najlepszym okazał się - sierż. szt. Michał Bożek, reprezentujący kujawsko-pomorski garnizon. Policjant na co dzień służy w KMP w Toruniu.

Pozostali najlepsi indywidualnie to:

- policjant dochodzeniowo-śledczy - st. asp. Patryk Klepek (KWP Katowice),

- policjant operacyjno-rozpoznawczy - podkom. Piotr Woszczak (KWP Rzeszów), 

- policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą - kom. Jarosław Witowicz (KWP Olsztyn).

W każdej z wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na podium (mł. asp. Rafał Koprowski, st. sierż. Marcin Czosnek, podkom. Przemysław Kozak, podkom. Marcin Grzyb, st. asp. Wojciech Kondraciuk, st. asp. Mariusz Mikulski, kom. Aleksander Meszyński, podinsp. Jacek Brzęcki).

Laureaci konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, I Zastępcę Prokuratora Generalnego, Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Szkolny Zarząd NSZZ Policjantów.

Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki, wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Szczegółowe wyniki konkursu w klasyfikacji generalnej oraz w konkurencjach indywidualnych wraz z punktacją znajdują się poniżej w pliku Komunikat Końcowy Konkursu.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak, a w skład powołanego Komitetu Honorowego Konkursu weszli: Komendant Główny Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk, Starosta Pilski – Pan Eligiusz Komarowski oraz Prezydent Miasta Piły – Pan Piotr Głowski.

Autor: opracowano na podstawie info Szkoły Policji w Pile
Publikacja: Kamila Ogonowska

Pliki do pobrania

  • 4.94 MB