Dzielnicowi rywalizują o tytuł - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Dzielnicowi rywalizują o tytuł

Data publikacji 09.06.2017

Pierwsze eliminacje odbyły się już w tym tygodniu. Sześciu, którzy zdali najlepiej test wiedzy zawodowej będzie zdawało test z wyszkolenia strzeleckiego. Po tym etapie dwóch najlepszych będzie reprezentować toruńska komendę na zawodach Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wszystko po to by wziąć udział Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.

W miniony wtorek i środę 6, 7 czerwca 2017 r. w godz. 13:00 – 14:00 w Komendzie  Miejskiej Policji w Toruniu odbyły się   zawody I stopnia do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Do zawodów I stopnia przystąpili wszyscy policjanci dzielnicowi, realizujący zadania służbowe dzielnicowego.    Zawody I stopnia składają się z testu wiedzy zawodowej opracowanego w Szkole Policji w Katowicach. Test wiedzy składał się z 40 pytań. Do każdego pytania zaproponowano cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Na arkuszu odpowiedzi nie dopuszczalne  było nanoszenie jakichkolwiek poprawek.

Ze względu na wyrównany poziom sześciu najlepszych przystąpi do kolejnego etapu, którym będzie sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego. Dwóch najlepszych będzie reprezentowało toruńską  komendę na zawodach II stopnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska