Spotkania dla bezpieczeństwa - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Spotkania dla bezpieczeństwa

Data publikacji 04.10.2017

Policjanci z Komisariatu Policji w Lubiczu zorganizowali spotkania z dyrektorami i pedagogami z terenu działania tej jednostki. Stróże prawa spotkali się z pedagogami z gmin Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Na spotkaniu został m.in. przygotowany i zaprezentowany program edukacyjny dot. „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” .

W związku z nowym  rokiem szkolnym 2017/2018 Zespół ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Lubiczu  dociera nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do pedagogów. W ostatnich tygodniach policjanci zorganizowali  spotkania  z dyrektorami i pedagogami z terenu działania Komisariatu Policji w Lubiczu. Stróże prawa spotkali się z  pedagogami z gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Na spotkaniu została poruszona tematyka z zakresu form i metod współpracy Policji z placówkami oświatowymi. Pedagodzy zostali również zapoznani z  tematyką, która  będzie  realizowana na  spotkaniach edukacyjno- profilaktycznych przygotowanych dla uczniów, pedagogów oraz rodziców dzieci z terenu wszystkich  trzech gmin. Na spotkaniu  został również  przygotowany i zaprezentowany program edukacyjny dot. „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” .Wzięło w nim  udział kilkadziesiąt  osób związanych  ze środowiskami oświatowymi.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska