O bezpieczeństwie z mieszkańcami Złejwsi Wielkiej - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

O bezpieczeństwie z mieszkańcami Złejwsi Wielkiej

Data publikacji 30.11.2017

Wczoraj (29.11) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się debata z udziałem lokalnej społeczności i przedstawicielami Policji. Podczas spotkania funkcjonariusze odpowiadali na pytania mieszkańców i zbierali informacje o niebezpiecznych zjawiskach w ramach tworzenia mapy zagrożeń.

Wczoraj (29.11) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się debata z udziałem lokalnej społeczności i przedstawicieli Policji. To doskonała okazja do zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną oraz wysondowania potrzeb społecznych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa. Podczas spotkania mundurowi przybliżyli mieszkańcom Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie służące do diagnozy aktualnych zagrożeń najbardziej dokuczliwych dla lokalnych środowisk. Mieszkańcy wskazywali miejsca, gdzie grupuje się młodzież i podnosili problem braku odblasków u osób, które przemieszczają się po zmroku poboczem. Uczestnicy pytali również o to, jakie uprawnienia mają nieumundurowani funkcjonariusze Policji. Obecni na miejscu dzielnicowi czynnie uczestniczyli w dyskusjach o bezpieczeństwie z mieszkańcami. Funkcjonariusze zaprezentowali mieszkańcom aplikację „Moja Komenda” oraz jej funkcjonalność w zakresie możliwości kontaktu z dzielnicowym w danym rejonie. 

Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób. Wszystkie sugestie mieszkańców związane z kompetencjami Policji zostały odnotowane przez funkcjonariuszy i będą uwzględnione podczas planowania organizacji służby oraz działań z zakresu prewencji kryminalnej i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym społecznie.

Autor: Wojciech Chrostowski
Publikacja: Wojciech Chrostowski