Spotkanie w sprawie profilaktyki - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Spotkanie w sprawie profilaktyki

Data publikacji 01.12.2017

Komendant Komisariatu Policji w Chełmży wraz z podległymi funkcjonariuszami spotkali się z przedstawicielami dwudziestu czterech placówek oświatowych oraz komendantami straży działających na terenie podległym komisariatowi. Wszystko po to, aby omówić sprawy związane z szeroko rozumianą profilaktyką dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dostosować je do potrzeb uczniów i możliwości programowych.

W miniony czwartek tj. 30.11.2017 z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół działających na terenie podległym komisariatowi. W spotkaniu oprócz komendanta uczestniczył również Kierownik Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej a także funkcjonariusz Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń. Obecni byli przedstawiciele 24 placówek oświatowych oraz Komendanci Straży Gminnej i Straży Miejskiej .

Tematem spotkania było omówienie bieżącej współpracy pomiędzy szkołami a policją. Omówiono również problematyki bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy. Istotnym zagadnieniem poruszonym przez Komendanta Komisariatu w Chełmży była kwestia bezpieczeństwa dzieci zarówno w szkole, jak i poza nią . Kwestie związane z zagrożeniami dotyczącymi narkotyków i dopalaczy oraz cyberprzemocy.
Ważnym elementem były również rozmowy dotyczące programu profilaktyczne oraz zaprezentowane zostały działania profilaktyczno – prewencyjne podejmowane przez policjantów w celu podniesienia bezpieczeństwa i świadomości prawnej uczniów. Wszelkie działania w tym zakresie podejmowane są w ramach poszczególnych rządowych oraz krajowych programów profilaktycznych takich jak, „Razem Bezpieczniej”, czy akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Pogadanki i spotkania z uczniami przeprowadzane przez policjantów KP w Chełmży są realizowane w ramach takich tematów: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie/ wakacje”, „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „O bezpieczeństwie w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”, „Handel ludźmi”, „Prawa dziecka „itp. 
Na koniec spotkania, w trakcie dyskusji uczestnicy wymienili własne poglądy i spojrzenia na pewne tematy. Dyrektorzy zwrócili m.in. uwagę na konieczność ciągłej profilaktyki zarówno dzieci, jak i ich rodziców w zakresie używania elementów odblaskowych przez uczniów. Uczestnicy spotkania ustalili, że będą się one odbywały cyklicznie, by jak najlepiej dostosowywać wspólne działania do potrzeb uczniów i możliwości programowych. 

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska