Policjanci z nowym rokiem szkolnym - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Policjanci z nowym rokiem szkolnym

Data publikacji 03.09.2018

Dzisiaj jak co roku z początkiem września policjanci rozpoczynają działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Zawsze ich głównym celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego czyli w czasie trwania wakacji policjanci zwracali uwagę na oznakowanie w rejonach szkół. Wszędzie tam gdzie dostrzegali niedociągnięcia lub elementy, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły występowali do zarządców dróg o pilną interwencję w tej sprawie.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie policjantów na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi  oraz na spotkania z rodzicami. Zajęcia z policjantem  zachęcają je do poznawania zasad ruchu drogowego w  szczególności dotyczących pieszych i rowerzystów. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Od początku września  przecież droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu każdego ucznia, aż do następnych wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to zawsze starają się zadbać policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierowcy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci po wakacjach mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego. Zawsze  głównym celem policjantów  jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska