Wiadomości

Czerwony londyński autobus jako element kampanii o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem – handlem ludźmi

Data publikacji 26.11.2018

Jutro we Włocławku, a następnego dnia w Toruniu pojawi się czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa). Kampanię tę organizuje Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją LaStrada, Armią Zbawienia, polską Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Włocławek oraz Urzędu Miasta Toruń.

Na jutro (27.11.18) na godz. 10:00 zapraszamy mieszkańców Włocławka i przedstawicieli mediów do zwiedzania autobusu stojącego na Placu Wolności. O 12.30 zaczniemy oficjalną cześć kampanii - wysłuchamy przemówień organizatorów, którzy ponadto przedstawią założenia kampanii oraz odpowiedzą na pytania mediów.

O godzinie 15.30 autobus kampanijny przemieści się na Plac Grodzki, gdzie będzie zaparkowany do godziny 18.00. Przez cały czas autobus będzie otwarty dla przechodniów.  

Następnego dnia w środę (28.11.18) autobus będzie zaparkowany przed Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” przy Al. Solidarności 3. Tam także kampania rozpocznie się o 9.30, a ok. 11.30 planujemy wysłuchać przemówień. Przez cały czas autobus będzie otwarty dla przechodniów. Koniec kampanii planowany jest o godzinie 18.00.

Zwalczanie przestępczości współczesnego niewolnictwa jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów rządu brytyjskiego. Zarówno administracja, jak i brytyjskie organy ścigania starają się nieustająco podnosić efektywność działań mających na celu zwalczanie tego okrutnego procederu.

Mając na uwadze charakterystykę zjawiska, walka ta prowadzona jest na wielu płaszczyznach (ściganie przestępców, działania prewencyjne, pomoc ofiarom Handlu Ludźmi). Działania w Polsce podejmowane są we współpracy z polskim rządem (MSWiA, Policją, Strażą Graniczną), jak i z organizacjami pozarządowymi (Fundacją La Strada, Armią Zbawienia). 

Przykładem działania prewencyjnego jest kampania informacyjna z wykorzystaniem londyńskiego autobusu. Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo - handel ludźmi. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia. Kampania odbyła się dotychczas w Radomiu, w Warszawie przy okazji inauguracji kampanii S.O.S oraz na festiwalu Pol’and Rock. W kolejnych miesiącach autobus kampanijny będzie odwiedzać kolejne miasta, również na Litwie oraz na Słowacji.

W autobusie będzie można zasięgnąć informacji na temat zagadnień związanych z handlem ludźmi, obejrzeć klipy wideo oraz otrzymać materiały informacyjne. Obecni będą przedstawiciele wielu instytucji, zarówno polskich (MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Fundacja LaStrada, Armia Zbawienia), jak i brytyjskich (Ambasada Brytyjska, National Crime Agency - agencja do spraw walki z poważną przestępczością, Gangmasters and Labour Abuse Authority - agencja do spraw walki z nadużyciami w pracy).

Zapraszamy również uczniów szkół ponadpodstawowych, których chętnie zaprosimy do autobusu w dniu trwania kampanii. W autobusie będą mogli otrzymać materiały informacyjne oraz porozmawiać z przedstawicielami wymienionych wyżej instytucji z obu państw.

W ramach akcji organizowane są warsztaty dla pracowników służb, które zajmują się pomocą osobom szczególnie narażonym na wymienione wyżej zagrożenia (pracownicy urzędu pracy, pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, służby mundurowe itp.).

Warsztaty te odbędą się w każdym z dwóch dni kampanii, w budynkach Urzędu Miasta Włocławka oraz Domu Harcerza przy Rynku Staromiejskim 7 w Toruniu. Będą one prowadzone wspólnie przez wszystkich partnerów kampanii, co pozwoli na przekazanie szerokiego spektrum informacji, które mogą okazać się przydatne w codziennej pracy Uczestników warsztatu.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, albo mają obawy, że same, bądź ich bliscy lub znajomi mogli stać się ofiarami tego przestępstwa mogą kontaktować się z:

Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi (w całości finansowanym z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) pod numerem 22 628 01 20  (adres mailowy info@kcik.pl)  lub  

Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada:  22 628 99 99.

Przestępstwa można także zgłaszać na Policji pod dedykowanym numerem zaufania: 664 974 934 lub mailowo na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Osoby, które chciałyby, aby bezpłatnie sprawdzono im ofertę pracy i warunki zatrudnienia oraz chciałyby uzyskać wsparcie przed wyjazdem, w trakcie oraz po wyjeździe mogą skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy prowadzonego przez polską Armię Zbawienia w ramach Przeciwdziałania Współczesnemu Niewolnictwu: telefon 574 482 744, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl

Pod linkiem https://www.facebook.com/ukinpoland/videos/1977152775633085/ dostępny jest krótki film opisujący założenia kampanii.

Autor: źródło British Embassy Warsaw
Publikacja: Kamila Ogonowska