Tor Tor 2011 - Rok 2011 - KMP w Toruniu

Tor Tor 2011

Data publikacji 18.09.2015

Na Tor-Torze odbyła się impreza Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która została połączone z akcją „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.

Na Tor-Torze w ostatnią sobotę listopada 2011r. po raz osiemnasty odbyła się impreza Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowana przez Caritas Diecezji Toruńskiej z udziałem 3 tysięcy dzieci. Wydarzenie to zostało połączone z akcją „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, w którym Policja współuczestniczy i promuje właściwe postawy i zachowania na drodze, w ruchu komunkiacyjnym.

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji i poprzez zabawę przypomniano zasady bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i jak być widocznym dla kieujących pojazdami. Każde dziecko otrzymało paczkę, w której obok słodychy znajdowała się kamizelka odblaskowa.
asp. Beata Oracz
Wydział Prewencji
KMP w Toruniu