Akcja "Użyj wyobraźni" - Akcja "Użyj wyobraźni" - KMP w Toruniu

Akcja "Użyj wyobraźni"

Akcja "Użyj wyobraźni"

Data publikacji 18.09.2015
Na polskich drogach co 24 minuty jedna osoba piesza traci życie lub zdrowie. Najbardziej zagrożone są dzieci 6-9 letnie i starsi powyżej 60 roku życia.

Obrażenia dzieci są z reguły cięższe niż w przypadku dorosłych, ale to osoby starsze mają większe problemy z rehabilitacją i odzyskaniem pełnej sprawności.
Zbyt często współodpowiedzialnością za wypadek obarcza się pieszych (70%), którzy we własnym interesie powinni być ostrożniejsi i ustępować drogi pojazdom. Tymczasem pieszym należą się co najmniej takie same prawa jak kierowcom.

PIESZYM BYWA KAŻDY, KIEROWCĄ TYLKO NIEKTÓRZY!

Niechroniony karoserią samochodu człowiek znajduje się na przegranej pozycji w stosunku do użytkowników pojazdów. W dobie dynamicznie rozwijającej się motoryzacji i powszechnego kultu dla samochodu pieszy styka się z coraz większą liczbą problemów. Dominacja samochodu jest szczególnie dotkliwa w miastach, gdzie parkujące pojazdy wypierają pieszych z chodników, a ruchliwe arterie komunikacyjne stanowią bardzo trudną do pokonania barierę. Najpoważniejszym problemem pieszych są wypadki drogowe. Potrącenia pieszych z reguły kończą się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią.

PIESI SĄ 10 RAZY BARDZIEJ NARAŻENI NA ŚMIERĆ NA DRODZE NIŻ KIEROWCY.

Piesi powinni mieć świadomość, iż noszenie przy ubiorze elementów odblaskowych znacznie zmniejsza ryzyko potrącenia. Odblaski umożliwiają dostrzeżenie pieszego z odległości ok. 150 m, natomiast pieszy idący po zmroku poboczem w ciemnym ubraniu dostrzegany jest z odległości ok 20 m (po zmroku w jasnym ubraniu widoczny będzie z ok. 50 m). Te liczby pokazują jak ważny jest choćby mały element odblaskowy np. na plecaku dziecka, które samo wraca późnym popołudniem ze szkoły, bądź na rękawie osoby dorosłej.

Dlatego przypominamy:

  • Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać (z powodu zabłocenia, zaśnieżenia, oblodzenia itp.) pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

  • Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany iść lewą stroną drogi (tak by był skierowany twarzą do nadjeżdżającego pojazdu, co daje także i jemu szansę na uniknięcie wypadku).Bardzo często piesi mylą dwa pojęcia – WIDZIEĆ I BYĆ WIDOCZNYM. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego pojazdem a niestety nie zawsze tak jest.

  • Pieszy przechodząc przez jezdnię jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności oraz korzystania z wyznaczonego przejścia dla pieszych tzw. "zebry". Pamiętajmy jednak, że przejście dla pieszych wskazuje tylko miejsce, w którym dozwolone jest przechodzenie przez jezdnię, lecz nie zapewnia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo zapewniamy sobie sami!

  • Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych. Niedozwolone jest także przebiegania przez jezdnię, przechodzenia w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię.

  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów i o ile w odległości 100 m nie ma wyznaczonego przejścia. W takiej sytuacji pieszy jest „gościem” i to kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym (z wyjątkiem osoby niewidomej lub niepełnosprawnej).


Korzystając z dróg - UŻYJ WYOBRAŹNI !!!