Tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Spotkania, festyny, konkursy - KMP w Toruniu

Spotkania, festyny, konkursy

Tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Data publikacji 18.09.2015

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu uczestniczył w akcji pod hasłem „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”


Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu uczestniczył w akcji pod hasłem „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który został ustanowiony przez Krajową Radę Bezpieczeństwa ruchu Drogowego. Działania te odbyły się w dniach 5 – 11 grudnia 2011roku i obejmowały takie działania jak:
  • „Bezpieczna droga”
  • „Trzeźwy poranek”
  • „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego

Ponadto przeprowadzono sześć spotkań z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w czterech placówkach oświatowych. W trakcie tych zajęć dzieci uczyły się i utrwalały prawidłowe zachowania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( prawidłowe zachowanie przed wejściem na przejście dla pieszych, prawidłowy ubiór w okresie jesienno – zimowym – noszenie elementów odblaskowych, bezpieczeństwo dziecka i jego prawidłowe zachowanie w trakcie jazdy samochodem).

W ramach tej akcji zostały przekazane odblaski i kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków. Łącznie w działaniach tych wzięło udział 235 przedszkolaków.